Skip to content

8 redenen om in grond te investeren

Investeren in grond geldt als een veilige belegging. Als belegger investeert u in een fysiek bezit. En in een goed gespreide beleggingsportefeuille kan grond heel goed onderdeel zijn van het defensieve deel van uw portefeuille. Maar er zijn nog een aantal redenen om in grond te investeren. We hebben er acht voor u op een rijtje gezet.

Belegging met een laag risico

Bij beleggen en investeren gaat het altijd om de combinatie tussen risico en rendement. Het minste risico neemt u door te sparen. Maar dat levert in de huidige omstandigheden geen enkel rendement meer op. Integendeel: wanneer u rekening houdt met de inflatie, dan kost sparen eigenlijk geld. Tegenover sparen staan investeringen met een hoog risico zoals opties. En momenteel zijn zelfs de aandelen- en obligatiemarkten erg beweeglijk.
Investeren in grond geldt echter als een belegging met een laag risico. Er is geen sprake van grote koersschommelingen, of plotselinge paniek in de markt waarbij beleggers in korte tijd hun belang willen verkopen.

Schaarste

Goede grond is schaars. Een groot deel van Nederland bestaat uit niet bebouwde landbouwgrond. Er is echter al jarenlang sprake van een afname in de beschikbare oppervlakte van landbouwgrond. Die grond wordt dan ingezet voor woningbouw, industrie of infrastructuur. In bijna alle provincies komt het verlies van landbouwgrond voornamelijk door toegenomen bebouwing.
Het ligt voor de hand dat deze trend zich in de komende periode zal voortzetten, wat leidt tot een toenemende schaarste.

Toenemende vraag naar grond

Nederland moet tot 2030 ongeveer 1 miljoen woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Jaarlijks moeten er 75.000 huizen worden vervangen of bijgebouwd. Dat getal wordt overigens al sinds 2000 niet meer gehaald.
Het is praktisch gezien onmogelijk om het huidige enorme tekort aan woningen op te lossen door binnen de bestaande omgeving nieuwe woningen bij te bouwen. Dat leidt tot een toenemende vraag naar geschikte, nieuwe kavels bouwgrond.

Stabiel rendement

Investeren in grond kent een stabiel rendement. Er wordt al jarenlang gehandeld in grond. En dit maakt het mogelijk om het rendement over langere periode vast te stellen. De structurele schaarste aan grond leidt dan ook tot een gemiddelde jaarlijkse waardestijging van vijf tot acht procent (bron: Kadaster).

Kans op hoog rendement

Wanneer u besluit om in grond te investeren, dan wordt het hoogste rendement behaald wanneer de bestemming van de grond verandert. Zodra landbouwgrond de bestemming krijgt van bouwgrond, stijgt de waarde naar €450 tot €800 per vierkante meter. In dit artikel leest u meer over het wijzigen van de bestemming van grond.

Belastingvrije winst

Kosten hebben een negatieve invloed op het behaalde rendement. Dat geldt zeker voor een situatie waarbij de winst bij verkoop zou worden belast, zoals bij de verkoop van een onderneming.
Bij het verkopen van grond is daar geen sprake van. Net zoals de winst bij verkoop van onroerend goed onbelast is, geldt dit ook bij de verkoop van grond. De winst geldt als vrij besteedbaar vermogen. Uiteraard dient u de winst bij verkoop wel mee te rekenen bij uw belastingaangifte in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen).

Veilig kopen via de notaris

Wanneer u heeft besloten om in grond te investeren, dan is het goed om te weten dat de aankoop altijd via een notaris verloopt. Anders dan beleggen in ongereguleerde producten of markten zoals crypto, is de aankoop van grond wettelijk geregeld. Er wordt een koopakte opgesteld en deze passeert bij de notaris. Wilt u meer weten hoe dit in zijn werk gaat? Hier vindt u meer informatie.

Investeren kan al met kleinere bedragen

Het is niet noodzakelijk om direct grote sommen geld in grond te investeren. Er zijn ook kavels beschikbaar voor de kleinere belegger. In het verleden waren het uitsluitend projectontwikkelaars, gemeenten of verzekeraars die grond kochten. Maar door grond via het Kadaster in kleinere kavels op te splitsen, is het al mogelijk om vanaf ongeveer €20.000,- in grond te investeren.

Bronnen

  • Kasaster: Waardestijging agrarische grond:
    https://www.kadaster.nl/zakelijk/vastgoedinformatie/vastgoedcijfers/vastgoeddashboard/agrarische grond
  • Schaarste aan landbouwgrond:
    https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10898470/druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid