Skip to content

De notaris

Hoe werkt het?

Het maken van de juiste financiële keuze is niet eenvoudig. Er komen waarschijnlijke vragen bij u op, waarbij een goede afweging belangrijk is. Daarom voeren we tijdens een persoonlijk gesprek een inventarisatie uit, om u een passend voorstel te kunnen doen. Bij dit voorstel staan uw wensen en doelstellingen centraal. Wanneer u klaar bent voor de aankoop is het traject simpel:

  • Wij nemen met u de koopovereenkomst en de bijbehorende informatie door en beantwoorden wij uw eventuele vragen.
  • Na uw akkoord wordt er een koopovereenkomst in tweevoud ondertekend. Vanaf dat moment gaat de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen in. De koopovereenkomst wordt daarna door ons naar de notaris doorgestuurd. 
  • Van de notaris ontvangt u een conceptakte van levering en een volmacht welke u bij een eigen notaris kunt laten legaliseren. U kunt ook voor onze notaris van het Notariskantoor Engelen te Beilen kiezen. U kunt des gewenst de overdracht zelf bijwonen.
  • U ontvangt een nota en maakt vooraf aan de overdracht de aankoopsom over op de derdenrekening van de notaris.
  • De notaris verzorgt de overdracht en stelt de daarbij behorende akte van levering op. Hij zorgt ervoor dat de grond op uw naam in het kadaster wordt ingeschreven. U ontvangt dan een afschrift van deze kadastrale bijschrijving en samen met deze akte is het uw eigendomsbewijs. Vanaf dat moment bent u de wettelijke bezitter van het perceel grond.

Eenvoudig geregeld

U kunt ook eigenaar van de grond worden zonder dat u bij de notaris bent geweest. Wanneer u een strekkende volmacht aan de notaris verstrekt, zorgt hij voor de gehele overdracht. Plaats op de documenten uw handtekening en stuur deze terug naar de notaris. Die zorgt ervoor dat u eigenaar van de kavel wordt. Zodra de kavel op uw naam is ingeschreven krijgt u hier een bewijsstuk van.

Goed om te weten

Hoewel u gerechtigd bent een eigen notaris uit te kiezen, adviseren wij gebruik te maken van onze eigen notaris. Deze is gespecialiseerd in de overdracht van grondpercelen en is bekend met onze werkwijze, zodat de overdracht gemakkelijk en snel verloopt.

Lees terug

Lees verder