Skip to content

Beleggen in grond. De partijen en geschiedenis

De geschiedenis van het beleggen in grond 

De markt voor beleggen in grond is al honderden jaren lucratieve business. Echter is het een complexe markt waar het voor een beleggers lastig is om in te investeren. Dat komt doordat er verschillende partijen op de grondmarkt actief zijn. Dit zijn niet alleen agrariërs, maar ook bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeentes, overheden, institutionele en particulieren beleggers. Daarnaast zijn er verschillende regels en subsidies waarmee je als beleggers mee te maken krijgt. Zoals fiscale voordelen, waar andere vastgoedmarkten niet voor in aanmerking komen. Ook is het goed om te weten dat de waarde van grond In Nederland niet wordt bepaald door de agrarische opbrengsten, maar vooral door mogelijke (toekomstige) bestemmingen, zoals woningbouw, bedrijventerrein, natuur en infrastructuur. De verwachtingswaarde van de grond is hoger in de gebieden waar veel vraag is naar stedelijke ontwikkelingen. Er zijn veel partijen die hiervan van profiteren.

Vragers naar landbouwgrond

Op de eerste plaats staan uiteraard de landbouwers zelf. Zij kopen of pachten grond voor hun bedrijf. Op de tweede plaatst staat de overheid en de gemeentes. De overheid schaft grond aan voor verschillende doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld voor infrastructuur, natuur, waterbedreiging of speculatie zijn. Gemeentes schaffen grond aan voor woningbouw en bedrijventerrein. Nadat de grond van bestemming is gewijzigd, verkopen zij de grond aan projectontwikkelaars of andere eindgebruikers en halen hier winst uit. Daarnaast hebben verschillende gemeentes grondposities in bezit. Zij verpachten deze grond aan boeren.

Institutionele beleggers

Institutionele beleggers zijn ook al eeuwen actief op de grondmarkt. Voornamelijk kerken waren fanatiek met het aanschaffen van grond. Zij kochten landgoederen zoals kastelen, landhuizen en jachtgebieden. De afgelopen honderd jaar is er een ‘moderne’ institutionele belegger opgestaan. Zij kochten grond puur als beleggingsobject. Dit deden ze om spreiding in hun beleggingsportefeuille aan te brengen en kochten grond als een solide middellange termijn investering, vanwege het lage risico.

Projectontwikkelaars, speculanten en bouwers

De laatste grote groep die zich het met aankopen van grond bezighoudt zijn projectontwikkelaars, speculanten en bouwers. Zij schaffen grond aan om hun bouwstroom veilig te stellen of nemen op strategische plekken grond in bezit. Met dezelfde doeleinde schaffen speculanten grond aan. Dit zijn gronden waarbij zij verwachten dit in de toekomst een bestemmingswijziging naar woning of bedrijventerrein plaatsvindt. In de jaren negentig was ongeveer drie procent van de grond in bezit van speculanten. De afgelopen jaren is de populariteit verder gestegen.

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid