Select Page

De notaris

Hoe werkt het?

Het maken van de juiste financiële keuze is niet eenvoudig. Er komen waarschijnlijke vragen bij je op waarbij een goede afweging belangrijk is. Daarom voeren we tijdens een persoonlijk gesprek een inventarisatie uit, om jouw een passend voorstel te kunnen doen. Bij dit voorstel staan jouw wensen en doelstellingen centraal. Wanneer je klaar bent voor de aankoop is het traject simpel:

  • Wij nemen met jou de koopovereenkomst en de bijbehorende informatie door en beantwoorden wij jouw eventuele vragen.
  • Na jouw akkoord wordt er een koopovereenkomst in tweevoud ondertekend. Vanaf dat moment gaat de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen in. De koopovereenkomst wordt daarna door ons doorgestuurd naar de notaris. Tot slot zal de notaris jou een bevestiging sturen.
  • Van de notaris ontvang je een conceptakte van levering en een volmacht welke je bij een eigen notaris kunt laten legaliseren. Je kunt ook voor onze notaris van het Notariskantoor Van Limburg Stirum te Hilversum kiezen. Je kan des gewenst de  overdracht daadwerkelijk zelf bijwonen.
  • Je ontvangt een nota en maakt vooraf aan de overdracht de aankoopsom over op de derdenrekening van de notaris.
  • De notaris verzorgt de overdracht en stelt de daarbij behorende akte van levering op. Hij zorgt ervoor dat de grond op jouw naam in het kadaster wordt ingeschreven. Je ontvangt dan een afschrift van deze kadastrale bijschrijving en samen met deze akte is het jouw eigendomsbewijs. Vanaf dat moment ben je ook echt de wettelijke bezitter van het perceel grond.

Eenvoudig geregeld

Je kunt ook eigenaar van de grond worden zonder dat je bij de notaris bent geweest. Wanneer je een strekkende volmacht aan de notaris verstrekt, zorgt hij voor de gehele overdracht. Plaats op de documenten jouw handtekening en stuur deze terug naar de notaris. Die zorgt ervoor dat jij eigenaar wordt van de kavel. Zodra de kavel op jouw naam is ingeschreven krijg je hier een bewijsstuk van.

Goed om te weten

Hoewel je gerechtigd bent een eigen notaris uit te kiezen, adviseren wij gebruik te maken van onze eigen notaris. Deze is gespecialiseerd in de overdracht van grondpercelen en is bekend met onze werkwijze, zodat de overdracht gemakkelijk en snel verloopt.

Lees terug

Lees verder

Share This