Skip to content

De toenemende schaarste aan bouwgrond

Het grote woningtekort in Nederland is inmiddels een bekend gegeven. Het is een ingewikkeld probleem waarvoor geen simpele oplossingen bestaan. Snel (veel) meer woningen bouwen, lijkt zo’n eenvoudige oplossing voor de huidige woningnood. Maar dat blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar. Dat wordt veroorzaakt door een toenemende schaarste aan geschikte bouwgrond.

De actuele cijfers over de woningmarkt

Ieder kwartaal publiceert de NVM cijfers over de woningmarkt. De rapportage over de afgelopen periode laten steeds verder dalende cijfers voor nieuwbouwwoningen zien. Terwijl het aantal te koop staande woningen steeg (dit gaat om reeds bestaande woningen), blijven de nieuwbouwcijfers opnieuw ver achter. In het tweede kwartaal van 2022 zijn er slechts 5000 nieuwbouwwoningen verkocht. En dat is een daling van 48% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het aanbod is met 17% gedaald. De gemiddelde verkoopprijs voor de nieuwbouw is echter wel met 12% gestegen. De cijfers laten duidelijk zien dat het aanbod van nieuwbouwwoningen opdroogt. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is momenteel op het laagste niveau sinds het einde van de kredietcrisis in 2011. Er is uiteraard wel vraag naar nieuwbouwwoningen, maar de schaarste wordt niet opgelost doordat zowel bouwende partijen als kopers terughoudend zijn. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de sterk gestegen hypotheekrente en de hoge bouwkosten.

En dan is er nog het gebrek aan geschikte bouwgrond.

Grondgebrek remt verdere ontwikkelingen

Eerder publiceerde Cobouw (een onafhankelijke nieuwsbron voor de bouwsector) al over de toenemende druk op beschikbare bouwkavels. Onder de huidige omstandigheden lukt het bouwers niet om voldoende betaalbare woningen te bouwen. De hierboven beschreven cijfers van de NVM bevestigen dit beeld. Het bouwen van duurdere woningen is nog wel mogelijk, maar daarbij ontstaat het risico dat het aanbod niet meer aansluit bij de vraag uit de woningmarkt.

Door de schaarste stijgen de prijzen hard. Er wordt veel geld betaald voor locaties waarvan zelfs onzeker is of er ook woningbouw komt of mogelijk is.
Het is de wens van veel gemeenten om nieuwbouw binnen de gemeentegrenzen te ontwikkelen, maar gezien de grote schaarste aan woningen zal het onvermijdelijk zijn dat er aan de randen van gemeenten bouwgrond beschikbaar wordt gemaakt. Maar het duurt lang voordat gemeenten, provincies en de rijksoverheid hierover besluiten hebben genomen.

De schaarste aan geschikte bouwgrond is ook merkbaar in de zakelijke markt. NVM Business publiceerde recent cijfers over de bedrijfsruimtemarkt.

De zakelijke markt

De gunstige economische ontwikkelingen hebben afgelopen jaren geleid tot een grotere vraag naar bedrijfsruimten. Afgelopen jaar lag de oplevering en verkoop van bedrijfsruimten 14% hoger dan een jaar geleden. Ondanks dat toegenomen aanbod, werd het beschikbaar gekomen vastgoed vrijwel direct verkocht. Ook hier zorgt het tekort aan bouwgrond dat er onvoldoende nieuw vastgoed wordt gebouwd.
Een bijkomend probleem voor het zakelijk vastgoed is het capaciteitstekort op het elektriciteitsnet. Ook dit staat verdere ontwikkelingen in de weg.

Is meer bouwgrond de oplossing?

Bovenstaande rapporten maken duidelijk dat er zowel op de zakelijke als op de woningmarkt sprake is van grote schaarste. En deze problemen zijn niet eenvoudig op te lossen. Hoewel veel gemeenten en provincies de wens hebben om zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten binnen de bestaande gemeentegrenzen te realiseren, is het in de praktijk onmogelijk om het tekort alleen op die manier op te lossen. Er zal worden gekeken naar nieuwe locaties voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Dat maakt het aantrekkelijk om te investeren in grond. Het is niet alleen een waardevaste belegging, maar het biedt in de huidige markt kans op een hoog rendement. In dit artikel leest u nog meer redenen om in grond te investeren.

Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden? Maak, geheel vrijblijvend, een afspraak met een van onze adviseurs.

Bronnen

  • NVM; Marktinformatie koopwoningen:
    https://www.nvm.nl/ wonen/ marktinformatie/
  • NVM Business; Publicatie ontwikkeling bedrijfsruimtemarkt:
    https://www.nvm.nl/nieuws/2022/stand van zaken bedrijfsruimtemarkt/
  • Cobouw; Publicatie schaarste bouwgrond:
    https://www.cobouw.nl/287598/de wedloop om schaarse bouwlocaties iedereen wil kopen maar risicos worden groter

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid