Skip to content

Een kavel kopen in Amsterdam: hoe werkt dat?

De Nederlandse woningmarkt staat nog steeds onder druk. Ondanks de ambitieuze plannen van de Rijksoverheid voor grootschalige nieuwbouw, is het tekort aan woningen nog niet opgelost. Ook bouwkavels zijn in trek. En in de afgelopen periode is er opvallend veel belangstelling voor de omgeving van de hoofdstad. De Amsterdamse woningmarkt loopt al lange tijd vooruit op landelijke trends: nergens is de vierkante meter prijs voor woningen hoger en de schaarste aan woningen groter dan in Amsterdam. Zelf nieuw bouwen in deze regio is dan ook erg in trek. In dit artikel staan we stil bij de bouwgrond: hoe kunt u een kavel kopen in Amsterdam.

Zelf bouwen

Een kavel bouwgrond wordt in de praktijk bijna altijd gekocht om er zelf een huis op te (laten) bouwen. Een kavel grond als investering beschikt in de meeste gevallen nog niet over een bouwvergunning. Dat verlaagt de waarde en daarmee ook de prijs van een dergelijk kavel.

Bent u van plan om uw eigen woning te (laten) bouwen? Zorg dan voor aankoop van de grond dat u zeker bent dat het kavel ook over een bouwvergunning beschikt. Een kavel landbouwgrond kopen in de hoop dat de gemeente daar wel een bouwvergunning voor zal verstrekken, zitten risico’s aan.

Zelf uw eigen huis bouwen kan tot prachtige resultaten leiden. U bouwt precies naar uw stijl en wensen. En binnen het beschikbare budget krijgt u precies wat u wenst. Maar laat u goed informeren en adviseren, voordat u aan zo’n groot project begint.
Bouwprojecten kennen de nodige risico’s die u met een goede voorbereiding kunt verminderen. De aankoop van een kavel grond is bijna een project op zich.

Een kavel kopen in Amsterdam

Grond is schaars en dat geldt ook voor Amsterdam en haar regio. Maar dat betekent niet dat er nooit bouwkavels beschikbaar zijn. De gemeente Amsterdam heeft op haar website een speciale pagina waar bouwkavels beschikbaar worden gesteld en waar belangstellenden zich kunnen registreren. Uiteraard is de belangstelling groot en het aanbod beperkt. Maar de kavel zijn er wel. U kunt dus een kavel kopen in Amsterdam. Een actueel overzicht van het aanbod in kavels en de kavels die in voorbereiding zijn, vindt u via deze link.

Heeft u belangstelling voor een van de beschikbare of aangekondigde bouwkavels? Dan dient u zich in te schrijven. Vooraf maakt de gemeente op haar website duidelijk waar de woningen in het gebied aan moeten voldoen. Wanneer u en uw bouwplannen voldoen aan die eisen, dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Het is belangrijk om in deze fase al een redelijk beeld te hebben van uw wensen en een globaal overzicht te hebben van de kosten. Schakel dus op tijd een deskundige in. Het inschrijven kost €1000,-

De schaarste op de woningmarkt zorgt er voor dat een notaris door loting aan iedere inschrijver een rangnummer toewijst. Daarmee ontstaat een rangordelijst waarmee de gemeente overgaat tot het uitgeven van de grond. De €1000,- inschrijfgeld wordt verrekend met de eerste kosten maar wanneer u na loting buiten de boot bent gevallen, wordt het geld teruggestort.

Bent u een van de gelukkigen? Dan nodigt de gemeente Amsterdam u uit voor een afnamegesprek. Grond in Amsterdam wordt altijd uitgegeven in erfpacht. U krijgt de grond niet in eigendom. Na het afnamegesprek heeft u vier weken de tijd om de aanbieding van de gemeente te accepteren. Daarna kunt u aan de slag met het voorbereiden van uw bouwproject.

Erfpacht

Grond waar erfpacht over moet worden betaald lijkt een ingewikkeld onderwerp. Toch valt het mee. Erfpacht wordt vaak gebruikt wanneer de eigenaar van de grond, in dit geval de gemeente Amsterdam, invloed wil blijven uitoefenen op het gebruik van de grond. En erfpacht is een bron van inkomsten voor de gemeente.

Wanneer u een bouwkavel krijgt toegewezen, wordt u dus geen eigenaar van de grond maar erfpachter. Tijdens het afnamegesprek licht de gemeente het erfpachtvoorstel toe. De vergoeding voor de erfpacht, heet canon. Deze is gebaseerd op de grondwaarde en de actuele rente voor staatsleningen (met een looptijd van 10 jaar).

De verschuldigde canon wordt periodiek opnieuw vastgesteld. Daarbij wordt gekeken naar de actuele rente op de kapitaalmarkt op het moment van wijziging. Maar het is ook mogelijk om de canon in een keer af te kopen. De grond wordt niet uw eigendom, maar u heeft in de toekomst niet meer te maken met kosten van canonbetalingen. Deze afkoopsom mag bijvoorbeeld worden meegefinancierd met een hypotheek. Meer informatie over erfpacht de manier waarop de kosten worden berekend, leest u hier.

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid