Select Page

Kosten

Omdat je wil weten waar je aan toe bent

Hoe zijn de tarieven van Milanium opgebouwd? Op deze pagina vind je een overzicht van de kosten die bij de aankoopprijs zitten inbegrepen. De grond die wij aanbieden wordt niet geselecteerd op basis van de standaard geldende agrarische waarden. Het is namelijk strategisch gelegen grond. Daarom zijn in de aankoopprijs kosten verdisconteerd. 

  •       Het vinden en verwerven van strategische grond is ingewikkeld en vergt veel onderzoek. Er zijn weinig gronden die wij als strategisch gunstig betittelen. In de prijs zit daarom een opslag voor het doen van planologisch research.
  •      Bodemonderzoek: het verrichten van bodemonderzoek geeft inzicht of de grond schoon is en of er in de toekomst op de grond mag worden gebouwd.
  •      Kadastrale splitsing: Wij splitsen het perceel voor jou zodat je met toegankelijke bedragen eigenaar kan worden van een stuk grond.
  •      Overheadkosten: Om jou goed van dienst te kunnen zijn hebben wij vaste kosten. Dit zij bijvoorbeeld kosten van administratie, ICT, marketing, personeel, accountant en fiscalist, energie, communicatiekosten, verzekeringen, vergunnen en vermogenskosten.
  •       Overdrachtsbelasting: Als je in Nederland een huis, bedrijfspand of grond koopt, betaalt je overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting voor grond is 6%.
  •      Notaris: Wil je een perceel grond kopen of verkopen? Dan is het wettelijk verplicht dat te regelen via de notaris. De notaris begeleidt koper en verkoper. De notaris zorgt dat alle afspraken bindend worden vastgelegd in aktes. 
  •      Winstmarge Daarnaast hanteert Milanium een winstmarge op de verkoop van de grond.

 

Lees terug

Lees verder

Share This