Skip to content

Belangrijkste factoren die de waarde van grond beïnvloeden?

Wanneer u overweegt om te investeren in grond, is het van belang om te weten welke factoren de waarde van grond kunnen beïnvloeden. We kennen in Nederland verschillende soorten grond. Niet iedere grondsoort is interessant of beschikbaar als investering. Bij de meeste kavel die beschikbaar zijn om aan te kopen gaat het om bouwgrond of landbouwgrond. Meer informatie over de verschillende grondsoorten in Nederland, vindt u in dit artikel.

Hier volgt een overzicht van een aantal belangrijke factoren die de waarde van grond beïnvloeden.


Locatie, Locatie en Locatie

De meest doorslaggevende factor bij het bepalen van grondwaarde is de locatie. De nabijheid van een stadscentrum, of gebieden met economische activiteit en voorzieningen zoals scholen en winkels hebben een directe invloed op de waarde van grond. Bouwkavels in gewilde buurten en op strategische locaties hebben vaak een hoger prijskaartje.

De waarde van grond wordt verder positief beïnvloed wanneer er sprake is van een locatie met een goede bereikbaarheid. Ook de toegang tot wegen in de omgeving, de beschikbaarheid van openbaar vervoer en andere infrastructuurvoorzieningen dragen bij aan de waarde. Kortom, is een gebied al ontsloten en goed bereikbaar dan levert dat een positieve bijdrage aan de waarde, terwijl slechte bereikbaarheid een nadelig effect kan hebben.


Bestemmingsplannen

Het huidige en toekomstige gebruik van grond wordt bepaald door bestemmingsplannen en is van groot belang van de huidige en toekomstige waarde van een kavel. Grond die is bestemd als bouwgrond heeft een andere waarde dan een perceel bosgrond.

Wijzigingen in bestemmingsplannen kunnen grote invloed hebben op de waarde van de grond. Ook deze kansrijke kavels zijn beschikbaar, maar het is verstandig om deskundig advies in te winnen voordat u tot aankoop overgaat. Immers, niet ieder kavel landbouwgrond verandert in bouwgrond.


De wet van Vraag en Aanbod

Grond kopen of verkopen zijn economische activiteiten en daarbij is ook de basiswet van vraag en aanbod van toepassing.
En grond is per definitie beperkt beschikbaar. De hoeveelheid ligt vast en lang niet alle grond is ook beschikbaar voor economische activiteiten, zoals woningbouw.

Op dit moment is er sprake van hoge grondprijzen, in combinatie met een lage beschikbaarheid. Het tekort aan beschikbare grond is voor de Rijksoverheid al aanleiding geweest om in te grijpen op de woningmarkt. Maar ook andere economische factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van de grondwaarde. Het ligt voor de hand, maar het is financieel interessanter om in groeiregio’s te investeren dan in krimpregio’s.


Wetgeving

Veranderende wetgeving rond het bezit en gebruik van grond kan op termijn invloed hebben op de waardeontwikkeling van grond.
En op dit moment spelen er een aantal belangrijke ontwikkelingen in Nederland die mogelijk van invloed zijn op investeringen in grond. Het stikstofdossier, de Europese wetgeving op gebied van natuurbehoud en -herstel gekoppeld aan het huidige tekort aan woningen en beschikbare bouwgrond, leidt mogelijk tot nieuwe wetgeving.


Macro-economische trends

Grotere economische trends, zoals rentetarieven, inflatie en algemene economische stabiliteit, kunnen ook van invloed zijn op de grondwaarde. Deze factoren kunnen uw besluit om in grond te investeren beïnvloeden.

Op dit moment kennen we in Nederland een periode van hogere inflatie, met een oplopende rente. Omdat investeringen in grond vaak voor de lange termijn zijn bedoeld, is het van belang om ook deze macro-economische trends in het juiste perspectief te zien. Historisch gezien is de rente nog steeds laag en de inflatie lijkt langzaam gunstig te reageren op de renteverhogingen.


De waarde van grond samengevat

Kortom, grondwaarde wordt bepaald door een complex samenspel van verschillende factoren.
Bij het overwegen van een investering in grond is het van groot belang om goed onderzoek te doen en u deskundig te laten adviseren. Een goed begrip van de hierboven beschreven factoren kan daarbij helpen. Grond is een investering die is bedoeld voor de lange termijn en het kan een goede manier zijn om uw portefeuille en de risico’s te spreiden.

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid