Skip to content

Actuele ontwikkelingen in de grond- en vastgoedmarkt

In Nederland blijft de grondmarkt en vastgoedmarkt voortdurend in beweging. De afgelopen jaren hebben deze markten bijzondere aandacht gekregen, vooral vanwege het actuele en grote woningtekort waar Nederland mee te maken heeft. Het heeft ertoe geleid dat ook de Rijksoverheid zich actief bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe gebieden en deze te bestemmen voor woningbouw. Maar er zijn nog een aantal relevante ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt. We zetten de belangrijkste op een rij.

 

Grondmarkt

De Nederlandse grondmarkt heeft al lange tijd te maken met een grote schaarste aan vrije en beschikbare bouwgrond. Deze schaarste neemt toe en leidt tot hogere grondprijzen, vooral in stedelijke gebieden en populaire regio’s zoals de Randstad. De vraag naar bouwgrond blijft hoog vanwege de groeiende bevolking en de behoefte aan nieuwe woningen.

Een andere belangrijke ontwikkeling op de grondmarkt is de toename van duurzame en groene initiatieven. Gemeenten en ontwikkelaars richten zich steeds meer op het creëren van duurzame, klimaat neutrale woonwijken. Dit omvat onder andere het herbestemmen van voormalige industrieterreinen en het (her)ontwikkelen en vergroenen van bestaande woonwijken. Deze verschuiving naar duurzame ontwikkeling heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop grond wordt gebruikt en gewaardeerd.

 

Vastgoedmarkt

De Nederlandse vastgoedmarkt heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door een lange periode van groei, gevolgd door een lichte daling van de woningprijzen. Deze prijsdaling is grotendeels veroorzaakt door de gestegen rentestanden. De rente op de kapitaalmarkt is in korte tijd van ongeveer 1% naar 4% gestegen, wat lenen duurder maakt. Na een prijsdaling van ongeveer 5%, lijkt de woningmarkt de laatste periode opnieuw de weg naar boven te vinden. Ook komend jaar wordt een stijgende woningprijs verwacht en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote tekort aan beschikbare woningen, gecombineerd met de achtblijvende nieuwbouw.

Een opvallende trend in de vastgoedmarkt is de verschuiving naar meer flexibele woonoplossingen. Coworkingruimtes en co-livingconcepten winnen aan populariteit, met name onder jongere generaties. Deze ontwikkeling is onder andere het gevolg van de manier waarop we in Nederland wonen combineren met (thuis)werken.

 

Beleid en regelgeving

Het Nederlandse overheidsbeleid heeft ook invloed op de grond- en vastgoedmarkt. De overheid heeft maatregelen genomen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren en om duurzaamheid te bevorderen. Dit omvat subsidies voor energiezuinige renovaties en regels voor het verduurzamen van bestaande gebouwen.

Daarnaast zijn er initiatieven om de grondmarkt transparanter te maken en speculatie tegen te gaan.

De Nederlandse grondmarkt en vastgoedmarkt blijven aan veranderingen onderhevig, waaronder schaarste aan bouwgrond, duurzaamheidsinitiatieven en veranderingen in de manier waarop mensen wonen en werken. Beleidsmaatregelen spelen ook een cruciale rol bij het vormgeven van deze markten. De komende verkiezingen worden ongetwijfeld door nieuwe initiatieven vanuit de Rijksoverheid. Voor investeerders in grond, maar ook voor projectontwikkelaars en huizenkopers is het van belang om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen in deze dynamische markten.

 

Bronnen

   

   • Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): Marktinformatie koopwoningen: https:// www. nvm. nl/ wonen/ marktinformatie/

   • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Dossier Bouwen en wonen: https:// www. cbs. nl/nl-nl /economie/ bouwen-en-wonen

  Wie de grond heeft,

  heeft de macht.

  Bekijk ook deze artikelen

  Vraag nu uw informatiebrochure aan.

  Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

  milanium logo

  * Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

  Voor meer informatie zie het Privacybeleid