Skip to content

Wat is het effect van inflatie op uw investeringen?

Het is niemand ontgaan: Nederland heeft te maken met een historisch hoge inflatie. Op dit moment schommelt deze zo rond de 10%. En dat is voor het eerst sinds de jaren ’70 weer het geval. Net als toen is ook nu een energiecrisis de veroorzaker van deze hoge cijfers. Inflatie: iedereen heeft het erover, merkt dagelijks de gevolgen ervan, maar wat is het eigenlijk? En: hoe kunt u uw spaargeld, beleggingen en andere investeringen beschermen tegen de gevolgen van hoge inflatiecijfers?


Inflatie, wat is dat eigenlijk?

Inflatie betekent eenvoudig gezegd dat ons geld minder waard wordt. Een Euro blijft een Euro, maar u kunt er morgen minder mee kopen dan vandaag. We kennen de verhalen allemaal wel: onze ouders konden vroeger een huis kopen voor een bedrag waar u nu een middenklasse auto voor koopt. Dát is dus inflatie.

De geldontwaarding (inflatie) schommelt normaalgesproken ongeveer rond de twee procent per jaar. Dat lage percentage is goed voor de economie. Het moedigt consumenten aan tot kopen, omdat zij weten dat het uitstellen van een aankoop alleen maar leidt tot een hogere prijs in de toekomst. Aan de andere kant zorgt inflatie er ook voor dat de waarde van leningen daalt (het bedrag daalt niet, maar wel de waarde ervan).

Wanneer geld in een gematigd tempo minder waard wordt, dan kunnen de prijzen zich geleidelijk aanpassen en worden de lonen met een gelijk percentage verhoogd. Zo blijft de koopkracht van huishoudens in tact.
Maar de inflatiecijfers zijn momenteel zo hoog, dat dit de groei van de economie en de koopkracht van huishoudens bedreigt. Hoe zit dat met uw vermogen?


De gevolgen van inflatie voor uw vermogen

Wanneer geld minder waard wordt, dan heeft dat ook gevolgen voor uw vermogen. Toch verschillen de gevolgen voor sparen, beleggen en andere investeringen, zoals investeren in de aankoop van grond. We zetten de gevolgen voor u op een rijtje,

Sparen

Spaargeld dat minder waard wordt is eigenlijk maar op een manier te beschermen. Door spaarrente te ontvangen. De rente die banken uitkeren over spaargeld dient dus meerdere doelen. Het is een vergoeding voor het uitlenen van uw spaargeld én het zou hoog genoeg moeten zijn om te dienen als compensatie voor de waardevermindering. Helaas is de spaarrente al jarenlang lager dan de inflatie. Daarmee spaart u in feite ‘achteruit’. Hoe langer en meer u spaart, hoe minder het waard wordt.
Hetzelfde geldt voor spaardeposito’s, waarmee u uw spaargeld voor langere tijd tegen een vaste rente uitleent. Ook die rentes komen lang niet in de buurt van de inflatiecijfers.

In de huidige marktomstandigheden zijn spaarders niet in staat om hun spaargeld goed tegen de hoge inflatiecijfers te beschermen.

Beleggen

Beleggingen in aandelen of obligaties zijn ook gevoelig voor stijgende inflatie. Centrale banken bestrijden een hoge inflatie door de rente te verhogen. Een stijgende rente maakt lenen duurder en daardoor wordt het voor bedrijven kostbaarder om nieuwe investeringen te doen. En dat zet de koers van aandelen onder druk, in het bijzonder de aandelen van bedrijven met hoge schulden.
Toch hoeft een stijgende geldontwaarding hogere aandelenkoersen niet in de weg te staan. Zolang er sprake blijft van economische groei, zullen de winsten van bedrijven meestijgen. Vooral van bedrijven die in staat zijn om de hogere kosten aan hun klanten door te berekenen.

Een stijgende rente als gevolg van stijgende inflatiecijfers is geen goed nieuws voor beleggers in obligaties. De rente van lopende obligaties ligt immers al vast op het moment van uitgifte. En er is een vast patroon te zien tussen de waarde van obligaties en de marktrente. Wanneer de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties. Alleen nieuwe obligatie zullen tegen een hogere waarde worden uitgegeven.

Er zijn speciale obligaties op de markt waarbij de rente die u ontvangt wordt aangepast aan de inflatie. Hier geldt zoals altijd: weet wat u koopt.

Andere investeringen

Lang niet alle beleggingen en investeringen zijn gevoelig voor hogere inflatiecijfers. Zo stijgt de waarde van vastgoed op de lange termijn mee met de inflatie, terwijl huurinkomsten er vaak aan gekoppeld zijn. Vastgoed wordt dan ook vaak gezien als een veiliger belegging in tijden van stijgende geldontwaarding.

En hetzelfde geldt voor vergelijkbare investeringen zoals het kopen van (bouw)grond. Ook hier geldt dat de waarde ervan op de lange termijn meegroeit met de inflatiecijfers.

We noemden het al in de inleiding van dit artikel: inflatie heeft ervoor gezorgd dat uw ouders een kuis kochten voor de prijs van een moderne middenklasse auto. Grond, vastgoed en vergelijkbare investeringen zijn op lange termijn in staat mee te groeien in waarde tijdens perioden van hogere inflatie.

Het lijkt misschien ingewikkeld om in grond te investeren. In dit artikel hebben wij de stappen overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.
Bent u geïnteresseerd geraakt naar uw mogelijkheden? Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.


Bronnen

  • Wikipedia: Inflatie:
    https://nl.wikipedia.org/ wiki/ Inflatie
  • ING: ING Investment Office
    https://www.ing.nl/ particulier/ beleggen/ ing investment office/ visie beleggen/ inflatie aandelen beleggingsvisie 2022
  • CBS: CBS Nieuws
    https://www.cbs.nl/nl-nl/ nieuws/ 2022/31/ inflatie stijgt naar 10 3 procent in juli

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid