Select Page

Wanneer kan ik met pensioen? Pensioenkorting dreigt in 2019

Mar 6, 2019

Hoe staat mijn pensioen ervoor?

Wanneer kan ik met pensioen? Hoe hoog is mijn pensioenuitkering?  Al sinds de financiële crisis die begon in 2007 hebben pensioenfondsen het lastig om hun klanten volledig uit te betalen. Onlangs kwam de Nederlandse bank met nieuwe cijfers die ons weer wat wijzer heeft gemaakt met betrekking tot de pensioenen. Dat de pensioenen op scherp stonden wisten we. Echter lijkt het erop dat nog steeds miljoenen pensioenen niet veilig zijn. De Nederlandse Bank publiceerde cijfers waaruit blijkt dat ongeveer 10 miljoen pensioenen onderwater kunnen komen te staan. Dit kan als direct gevolg hebben dat mensen minder pensioen krijgen. Maar hoe werkt ons pensioenstelsel in Nederland precies?

Dekkingsgraad

Pensioenfondsen hebben een zogenaamde dekkingsgraad. Op basis van deze dekkingsgraad kan men zien of pensioenen veilig zijn of niet. Als deze dekkingsgraad te laag staat, zullen mensen moeten inleveren op hun pensioen. Vooral tegenvallende resultaten op de aandelenbeurs in 2018 zorgden ervoor dat de pensioenfondsen onder druk staan.

pensioen dekkingsgraad ontwikkeling

Schuiven met de AOW leeftijd

Wat in het verleden vaak voorkwam in dit soort situaties, is dat pensioenfondsen naar de politiek keren voor een oplossing. De politiek speelt altijd een leidende rol als het gaat om pensioenen. Denk bijvoorbeeld aan de AOW-leeftijd. Er zijn ook vele (sociale) partijen betrokken bij pensioenen. Zo spelen vakbonden een grote rol in het onderhandelingsproces. Zij vertegenwoordigen immers vele (oud)werknemers die dreigen een deel van hun pensioen mis te lopen. Het is daarom niet altijd even makkelijk een oplossing te bedenken als de pensioenen onder druk komen te staan.

Pensioen aow leeftijd

Vergrijzing in Nederland

De AOW gaat hand in hand met de vergrijzing in Nederland. Pensioenfondsen hebben het lastig met de vergrijzing. De bevolking ziet er anders uit dan zeventig jaar terug. Want rond 1950 is het huidige stelsel van AOW en aanvullend pensioen ontstaan.  De huidige pensioen deelnemers lever langer dan verwacht. Daar tegen over staat dat het aantal premiebetalers daalt in vergelijking met de gepensioneerden.

De leeftijdsopbouw in 1950 

 

De leeftijdsopbouw in 2019

Rekenrente pensioenfondsen

Ook is er veel te doen omtrent de rekenrente van de pensioenfondsen. Deze rente houdt in hoe veel geld de pensioenfondsen in kas moeten hebben. Hoe lager deze rente is, hoe meer geld pensioenfondsen in kas moeten hebben. Minister Koolmees van sociale zaken heeft onlangs Jeroen Dijsselbloem aangesteld als voorzitter van de commissie die advies geeft aan de Nederlandse bank. Een van de belangrijkste pensioenfondsen, FNV, verwacht dat de commissie hogere rentes gaat adviseren. Dit verlaagt de kans op lagere pensioenen, maar kan later voor problemen zorgen.

Financiële positie pensioenfondsen

We worden ouder en zijn gezonder

Nederlanders moeten langer doorwerken om de pensioen betaalbaar te houden. Echter waarschuwen, organisaties, pensioenfondsen en vakbonden dat er een stijging is te zien onder zestigers die ziek of arbeidsongeschikt raken. Desondanks verwacht Het Centraal Planbureau dat bij een AOW-leeftijd van 70 jaar het percentage arbeidsongeschikten niet hoger zal zijn dan onder een AOW-leeftijd van 64-jarigen. Het Centraal Planbureau gaat er weliswaar van uit dat we ouder worden. Maar ook dat we langer gezond blijven. Echter is dat dit niet eerlijk omdat hoogopgeleiden langer gezonden zijn in vergelijking met laagopgeleiden.

De levensverwachting bij Europeanen
Geen of nauwelijks Pensioenopbouw

Pensioenfondsen hebben het extra moeilijk doordat de arbeidsmarkt is veranderd. Een deel van de bevolking doet niet mee met pensioensopbouw. Je moet daarbij denken aan payrollers, uitzendkrachten en ZZP’ers. Dit is een groep van ongeveer 800.000 mensen die nauwelijks of geen pensioen opbouwt. Verder zien we uit dat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat een groep van 850.000 werknemers die een vast contract hebben geen pensioen opbouw.

Conclusie

Pensioen in Nederland blijft altijd een lastig onderwerp. Sinds de crisis van 2007 staan pensioenen onder druk. In 2019 is er een dreigen van een grootschalige kortingsronde op de pensioenen van miljoenen Nederlanders. Ook wanneer een pensioenfonds een dekkingsgraad van boven de 100% heeft. Dit komt door de regels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden. De laatste kortingsronde was in 2012.

Kans op en omvang van kortingen nemen toe bij lage dekkingsgraad

 

Share This