Skip to content

Investeren in grond: hoe werkt dat eigenlijk?

Investeren betekent risico nemen. Verstandig investeren houdt in dat de risico’s worden gespreid. En grond blijkt een waardevaste investering te zijn. Het vergt geen onderhoud en u hoeft het niet te verzekeren tegen brand of diefstal. Wat zijn nog meer redenen om te beleggen in een kavel en hoe werkt het in de praktijk?

Waarom zou u investeren in grond?

Investeren in grond is dus een goede manier van risicospreiding, omdat grond waardevast is. Maar hoe zit het met het verwachte rendement?
Het totale rendement wordt door verschillende factoren beïnvloed. Zo wordt grond door de eigenaar vaak verpacht, wat zorgt voor een jaarlijks rendement. Daarnaast is de prijs van (land)bouwgrond in de afgelopen 20 jaar gestegen. En zodra de bestemming van grond verandert van landbouwgrond naar bouwgrond, dan behaalt de grondeigenaar bij verkoop het hoogste rendement.

Uiteraard wordt niet ieder landbouwgebied gebruikt voor woningbouw. Daarom is het verstandig om u goed te laten informeren, voordat u tot aankoop overgaat.
Maar hoe werkt de aankoop van grond precies?

  

Hoe werkt het?

Investeren in grond verloopt in een paar stappen.
De eerste stap bestaat eigenlijk uit de afweging die hierboven staat beschreven. Vraag u als belegger af of de aankoop van grond in uw beleggingsportefeuille past. Het rendement is vermoedelijk wat lager dan van aandelen, maar daar staan ook lagere risico’s tegenover. En er bestaat dus goede kans op een hoger rendement. Die winst ontstaat zodra de grond nodig is voor woningbouw.

De volgende stap bestaat uit het onderzoeken en selecteren van het juiste kavel.
Investeren in grond kan voor de lange termijn. Daarvan is sprake wanneer landbouwgrond ook in het bestemmingsplan aangemerkt blijft als landbouwgrond. In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat een bestemmingsplan iedere 10 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Na die periode bestaat de kans dat de bestemming van het perceel wijzigt.
Maar investeren kan ook voor de korte termijn. Dat kan door voor een kavel te kiezen waarbij aanpassing van het bestemmingsplan al staat ingepland. Er kan ook al sprake zijn van een concrete plannen voor woningbouw. Milanium biedt kavels aan die gunstig zijn gelegen voor woningbouw, met perspectieven voor zowel de lange- als korte termijn.

De aankoop en afwikkeling van grond

Nadat u een keuze heeft gemaakt voor één of meerdere percelen, dan begeleidt Milanium u bij de verdere aankoop. Wij stellen een concept overeenkomst op. En daarna bereidt de notaris de koopakte voor. Want grondaankopen worden vastgelegd in een notariële akte. Na ondertekening van de koopakte zorgt de notaris er voor dat het perceel op uw naam in het kadaster staat bijgeschreven.
De aankoop vraagt om specialistische kennis. Daarom werken de adviseurs van Milanium samen met een deskundig notariskantoor, dat is gespecialiseerd in de overdracht van grondpercelen.

Na aankoop van het kavel, vraagt deze investering eigenlijk geen aandacht meer. De tijd kan zijn werk doen. Het is ook niet nodig om regelmatig het nieuws te volgen, om op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen. De adviseurs van Milanium houden u goed geïnformeerd.

Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek.

Bronnen

 • Grondprijzen:
  Kadaster.nl: https:// www. kadasterdata.nl/
  Rijksdienst voor ondernemend Nederland: https:// www.rvo.nl /home
 • Grondprijzen en ontwikkelingen:
  Wageningen Economic Research: https:// www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=3588&indicatorID=3589
 • Wet ruimtelijke ordening:
  Kenniscentrum Infomil: https:// www.infomil.nl /onderwerpen /ruimte /ruimtelijke /wet-ruimtelijke

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid