Skip to content

Grond kopen Amsterdam en erfpacht. Hoe werkt het?

Grond kopen in Amsterdam is bijna onmogelijk, doordat grond in Amsterdam eigendom van de gemeente is. De gemeente Amsterdam verhuurt deze grond aan huizenbezitters. Dit wordt erfpacht genoemd. de prijs voor de erfpacht verschilt per locatie in Amsterdam. Op ongeveer twee plekken in Amsterdam kan een particulier nog grondeigenaar worden.

Springen naar:

Waarom is grond in Amsterdam in bezit van de gemeente?

De kosten van het pachten van grond in Amsterdam

Waar in Amsterdam kan grond worden gekocht

Hoe kan grond in Amsterdam worden aangekocht

Waarom is grond in Amsterdam in bezit van de gemeente?

Ongeveer 80 procent van de grond in Amsterdam is eigendom van de gemeente. In 1896 besloot Amsterdam de grond bij nieuwbouw voortaan in eigendom te houden en daar een vergoeding voor te vragen, te verpachten.  Het heeft de term erfpacht gekregen, omdat het pachtrecht na het overlijden van de pachter overgaat op de erfgenamen. Erfpacht houdt in dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander. Het idee erachter is dat alle inwoners van Amsterdam profiteren van waardestijgingen in een gebied, in plaats van alleen de huizenbezitters in Amsterdam.

De kosten van het pachten van grond in Amsterdam

Om grond in Amsterdam te pachten moet er een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente worden betaald. Dit wordt ook wel ‘Canon’ genoemd. Ook kunnen erfpachters voor enkele decennia of voor altijd de grond afkopen. De afkoopbedragen verschillen per locatie. Zo kost het ongeveer 2.500 euro om voor eeuwig de erfpacht af te kopen in Amsterdam-Zuidoost, terwijl dat in de Jordaan voor een vergelijkbaar appartement al snel 40.000 euro kost.  In het centrum en Amsterdam Zuid zijn afkoopbedragen het hoogst.

Waar in Amsterdam kan grond worden gekocht

Alleen de grond onder de huizen in de grachtengordel en in de buurten rond het Vondelpark, ruwweg de bebouwing tot 1896, is in bezit van huiseigenaren. Daarnaast is in het stadsdeel Nieuwendam grond in bezit van particulieren. Deze grond heeft een landbouwbestemming. Echter door de dominante rol van de gemeente en vastgoedbedrijven in deze zone en de grote vraag naar nieuwe woningen in Amsterdam, ligt deze grond strategisch gunstig om bouwgrond te worden. Ook de gemeente van Amsterdam deelt deze visie. Zo beschrijft Amsterdam in haar ‘Structuurvisie’ dat de Noord/Zuidlijn in dit gebied wordt verlengd.

Grond Amsterdam Kopen

Hoe kan grond in Amsterdam worden aangekocht

Het is niet mogelijk om grond direct van de gemeente Amsterdam te kopen. Het is alleen mogelijk om grond in Amsterdam te kopen, als een particulier of een organisatie het verkoopt.

Bibliografie

Gemeente Amsterdam. (2019). Erfpachtlocaties. Opgehaald van Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/erfpachtlocaties/

Gemeente Amsterdam. (sd). Ik wil een stuk grond huren of kopen van de gemeente. Hoe regel ik dat? Opgehaald van Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B7A8D511E-A1AD-4110-82DC-8A38A57506B9%7D

Koops, R. (2021, juni 2). Heeft de erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad? Opgehaald van Het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/heeft-de-erfpacht-nu-echt-z-n-langste-tijd-gehad~b9c4f959/

NOS. (2021, Januari 3). Erfpacht? In Amsterdam het gesprek van de dag. Opgehaald van NOS: https://nos.nl/artikel/2317216-erfpacht-in-amsterdam-het-gesprek-van-de-dag

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid