Skip to content

Woningtekort Nederland oorzaken en verklaringen

Door het woningtekort zijn koopwoningen voor veel mensen onbetaalbaar geworden, Momenteel zijn er jarenlange wachtlijsten en honderdduizenden huishoudens die noodgedwongen geen eigen woning hebben. De afgelopen jaren werd er vooral binnen stads- en dorpsgrenzen gebouwd, om zo de natuur en de buitengebieden te beschermen. Echter is het woningtekort zo hoog dat het taboe op het bouwen in het natuur en de buitengebieden niet meer kan.

Spring naar:

Waarom is er een woningtekort van 1 miljoen nieuwe woningen?

Waar moeten de 1 miljoen woningen worden gebouwd?

Wanneer moeten de 1 miljoen woningen worden gebouwd?

Wie gaat de 1 miljoen nieuwe woningen bouwen?

Waarom is er een woningtekort van 1 miljoen nieuwe woningen?

Anno 2021 is er een woningtekort van ruim 330.000 woningen. Dat is een weerspiegeling van het aantal huishoudens dat noodgedwongen geen eigen woning heeft.Ontwikkeling woningtekort

Het woningtekort heeft ervoor gezorgd dat woningenprijzen de afgelopen jaren hard zijn gestegen. In de periode april 2020 tot en met april 2021 steeg de gemiddelde prijs zelfs met bijna 15 procent. In de laatste twintig jaar is zo’n prijsstijging niet meer voorgekomen. Nederland kwam door de volgende oorzaken aan het woningtekort:

Bankencrisis – Door de bankencrisis van 2008 is er een tekort van bouwpersoneel ontstaan en zijn bouwbedrijven massaal failliet gegaan.

Verhuurderheffing – De verhuurderheffing heeft ertoe geleid dat corporaties minder konden investeren in nieuwbouw

Overheid – Voorheen maakte de overheid de beslissingen over huisvesting. Alleen heeft de overheid zich teruggetrokken en verdwenen overheidssubsidies. Daardoor werd bouwen voor marktpartijen minder aantrekkelijk.

Om het woningtekort tegen te gaan heeft een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn, daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld, om voor 2030 1 miljoen woning te bouwen.

Waar moeten de 1 miljoen woningen worden gebouwd?

Op dit moment wordt er vooral gebouwd binnen stads- en dorpsgrenzen, om de natuur en de buitengebieden te beschermen. De overheid en gemeenten willen hier het liefst aan vasthouden. Echter om voor 2030 het woningtekort terug te dringen, moeten er veel meer woningen worden gebouwd in groene gebieden buiten steden. Anders blijft de schaarste de woningmarkt overheersen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wijst in een rapport dat in juni 2021 is gepubliceerd groene gebieden aan waar in totaal 380.000 extra woningen zouden kunnen komen.

Woningtekort bouwen in het weiland

Wanneer moeten de 1 miljoen woningen worden gebouwd?

Tot en met 2030 moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn heeft daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld. Het getal is opgebouwd uit twee factoren: het bijbenen van de demografische groei (600.000 nieuwe huishoudens in de zeven onderzochte provincies tot 2030 en zo’n 100.000 in de andere provincies) en het inlopen van het woningtekort van ruim 300.000 woningen.

Wie gaat de 1 miljoen nieuwe woningen bouwen?

De overheid, gemeenten, provincies en projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe woningen. Om de doelstelling van het bouwen van 1 miljoen woningen tot en met 2030 te halen, moet de overheid en gemeenten sneller locaties voor nieuwbouw aanwijzen en sneller beslissingen nemen over waar woningen worden gebouwd. Het duurt nu lang om grond voor woningen beschikbaar te krijgen. Er moeten daarom door deze partijen meer woningbouwlocaties worden aangewezen, zowel binnen het stedelijk gebied als aan de rand van steden. Als alle voorgestelde plannen van het EIB zouden doorgaan, kost dat 1,5 procent van de Nederlandse landbouwgrond.

Bronnen:

Jansma, J., & Ockhuijsen, R. (2021, Juni 7). Miljoen huizen erbij? Dan is meer bouwen in groene gebieden ‘onvermijdelijk’. NOS.

Obbink, H. (2020, September 9). Zo kwam Nederland aan een tekort van 331.000 woningen. Trouw.

Schreeuwend tekort aan woningen, w. m. (2021, Februari 17). NOS.

Van den Eerenbeemt, M. (2021, April 15). Huizenprijzen sprinten met 15 procent in een jaar nóg harder omhoog: grootste toename in 20 jaar. Volkskran

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid