Select Page

8 tips om te investeren in grond

May 15, 2019

Wil je investeren in grond dan zijn er vele factoren waar je rekening mee moet houden. In dit artikelen zullen we de belangrijkste aspecten bespreken met betrekking tot investeren in grond.

Schaarste

Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Hierdoor is grond in Nederland zeer schaars. Ook zijn er veel natuurgebieden waardoor er minder grond beschikbaar is voor economische ontwikkeling. Koppel je dit aan de gezonde economie die we in Nederland hebben en je hebt een zeer krappe grondmarkt. Zo is de waarde van agrarische grond in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Ook zien we dat Nederland qua inwoners groeit en dat er veel mensen naar de stad trekken. Daardoor leggen veel steden restricties op bouwen in de binnenstad. Dit houdt in dat nieuwe woningen buiten de steden moeten worden gebouwd.

Groot Verschil Agrarisch- en Bouwgrond

Koop laag in en verkoop hoog. Wie agrarische grond koopt, koopt dit gemiddeld voor een aanzienlijk lagere prijs dan “klaar-voor-bouw” grond. Het grootste verschil in grondprijzen zien we in en rond de grote steden. Daar kan bouwgrond soms 70 keer duurder zijn dan agrarische grond.

de gemiddelde prijs van grond in Nederland

Grondmarkt veranderd constant

Gemeenten zijn 10 á 15 jaar geleden het monopolie op het aankopen en bouwrijp maken van grond op woningbouwlocaties kwijtgeraakt. Andere marktpartijen raakten geïnteresseerd in de grondmarkt omdat ze zagen dat je er veel geld mee kon verdienen. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en andere partijen gingen op grote schaal grond opkopen voor toekomstige woningbouw. Daarnaast verandert ook de woningmarkt. Doordat de woningprijzen al jaren stijgen, stijgt de prijs van bouwgrond ook. Deze veranderingen maken de grondmarkt zeer interessant.

 

Grondeigenaren zijn slimmer

We zien dat grondeigenaren steeds verstandiger omgaan met hun grond. Dit komt doordat ze beter zijn geïnformeerd over de gewijzigde marktomstandigheden. Hierdoor is het voor hen mogelijk om een groter deel van de waarde bij bestemmingswijziging naar zich toe te trekken. Daarnaast maken boeren bij de verkoop van grond steeds vaker gebruik van aanvullende voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het recht om een woning op de nieuwe locatie te laten bouwen. Ook hebben grondeigenaren steeds vaker in de gaten dat grond als speculatief object kan worden gezien. Dit brengt particuliere en institutionele investeerders met zich mee.

Woningmarkt en grond

We noemden net al even dat de woningprijzen impact hebben op de grondprijzen. Om aan de alsmaar stijgende woningvraag te voldoen, zullen er nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Dit zal veelal op agrarische grond plaatsvinden. Agrarische grondeigenaar zien steeds meer de potentie om hun grond te verkopen aan investeerders om zo een deel van het inkomen voor zichzelf veilig te stellen.

 

Welke locaties grond kopen

De grootste waardestijgingen zien we bij de grote steden en dan specifiek waar nieuwe woonwijken gebouwd gaan worden. De vraag naar woningen is het grootst in de steden. Logischerwijs moet er daar ook het meest worden gebouwd. De gemeente heeft bestemmingsprocedures waarin zij nieuwe woninglocaties bekijkt. Dit wordt beschreven in de structuurvisie van de gemeente. In de structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid door gemeente, provincie of het Rijk voor (delen van) het grondgebied of voor bepaalde aspecten beschreven. Hierin vertelt het bevoegd gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft en waar de economische structuur versterkt moet worden. Een investeerder doet er slim aan hiernaar te kijken.

 

Hoe koop je grond

Grond is een registergoed. Een registergoed is wettelijk verplicht te worden ingeschreven in een openbaar register (het kadaster). Daardoor gaat het aankopen van grond via de notaris. Je kan grond aankopen door zelfonderzoek te doen naar bestemmingsplannen van een gemeente. Ook zal je met een eigenaar moeten gaan onderhandelen over een prijs. Hiervoor kan je een makelaar inhuren. Een andere optie is om met Milanium samen te werken. Wij zijn gespecialiseerd in het aan en verkopen van grond. Zo hebben wij stukken grond in de portefeuille en beschikken wij over een groot netwerk. Op deze manier kan Milanium u helpen met het vinden van een geschikte kavel.

Bekijk ook deze artikelen

Duurzaam Vastgoed in Nederland. tekst en uitleg

Duurzaam Vastgoed in Nederland. tekst en uitleg

Er is een nieuwe vorm van duurzaam vastgoed in Nederland. Investeren in groene gronden. Deze gronden zijn geselecteerd op basis van een aantal duurzaamheidscriteria die we in deze blog toelichten.

Greenwashing duurzame beleggingsfondsen.

Greenwashing duurzame beleggingsfondsen.

Greenwashing duurzame beleggingsfondsen is een onderwerp waar regelmatig een artikel in de krant over verschijnt. Daarin komt vaak naar voren dat de AFM, die zijn zorgen uit over een groene bubbel en bedrijven die aan greenwashing doen.

Share This