Skip to content

Vooruitzichten woningmarkt: wijzigingen en nieuwe regels

Op Prinsjesdag zijn de fiscale voorstellen voor 2021 gepresenteerd. Deze voorstellen hebben invloed op de vooruitzichten van de woningmarkt in Nederland. Hieronder een overzicht van de belangrijkste fiscale regels die die minister van financiën heeft gepresenteerd.

1. Kabinet investeert miljoenen voor de woningbouw

Dit jaar trekt het kabinet 290 miljoen euro extra uit voor de woningmarkt. Het gaat om totaal 51.000 woningen verspreid over 27 projecten over het hele land. In totaal zal er door de overheid 2 miljard euro beschikbaar worden gesteld, om ervoor te zorgen dat starters en personen met een modaal inkomen sneller op de woningmarkt kunnen toetreden.

2. Beperking hypotheekaftrek bij een hoog inkomen

Wanneer het inkomen uit werk en woning vanaf 2019 hoger dan 68.507,- per jaar is, worden de aftrekposten voor rente en kosten van jouw eigen woning minder. Het aftrekpercentage daalt vanaf 1 januari 2021 van 46% naar 43%.

3. WOZ-waarde schiet omhoog

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is het afgelopen jaar bijna 9%  gestegen, dat zal in 2021 doorzetten. Bij verkoop van je woning hoop je op een hoge prijs, maar de WOZ-waarde wil je liever zo laag mogelijk hebben. De WOZ-waarde is namelijk de basis waarop vele belastingheffingen voor worden bepaald, zoals de waterschaps- en onroerendezaakbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting.

4. Eigenwoningforfait gaat omlaag

Het eigenwoningforfait daalt in 2021 van 0,6% naar 0,5%  over de WOZ-waarde. Een lager eigenwoningforfait zorgt ervoor dat je in aanmerking komt voor een hogere belastingteruggave.

5. Studieschuld minder invloed op maximale hypotheekbedrag

Een studieschuld gaat minder invloed hebben op het maximale hypotheekbedrag dat kan worden geleend. Hoeveel maximaal voor een hypotheek kan worden geleend gebeurt op basis van een ‘wegingsfactor’. Vanaf 2021 wordt er gekeken naar de gemiddelde rente over jouw studieschuld. Wanneer de gemiddelde rente laag is kan dat gunstig zijn op het maximale hypotheekbedrag dat kan worden geleend.

6. Meer belastingvrij spaargeld

Het heffingsvrij vermogen per belastingplichtige gaat omhoog van ongeveer € 31.000 naar €50.000 volgend jaar. Dit geldt niet alleen voor spaargeld, maar o.a. ook voor geld op een beleggingsrekening.

7. Overdrachtsbelasting beleggers

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen die zijn aangekocht om niet zelf in te wonen gaat omhoog van 6 procent naar 8 procent. Voor gezinnen of personen die hun eerste koophuis aanschaffen daalt de overdrachtsbelasting naar 0%.

9. Overdrachtsbelasting woningkopers

Kopers van 18 tot 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting bij de aanschaf van een woning te betalen. Momenteel is de overdrachtsbelasting 2%. Voor kopers vanaf 35 blijft het percentage 2%.

8. Huurverlaging

Mensen die meer huur betalen voor hun sociale huurwoning dan ze op basis van hun inkomen aankunnen, kunnen recht hebben op huurverlaging. Het gaat om ongeveer 260.000 huurders van woningcorporaties. Gemiddeld zal de huur met € 40,- omlaaggaan.

 

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid